Siamak Kalbasi

Lege

Spesialist i allmennmedisin, indremedisin og lungesykdommer

Natalie O. Øien

Legevikar

Spesialist i allmennmedisin

Nataliya Bodnar

Helsesekretær

Neda Khomand

Helsesekretær