Siamak Kalbasi

Lege

Spesialist i allmennmedisin, indremedisin og lungesykdommer

Natalie O. Øien

Lege

Spesialist i allmennmedisin

Nataliya Bodnar

Helsesekretær

Pyatimat Torshkhaeva

Helsesekretær

Neda Khomand

Helsesekretær