Velkommen til Majorstuen Spesialist- og Fastlegekontor AS

Bestill time Bestill time
Forny resept Forny resept
Kontakt legekontoret Kontakt legekontoret
Start e-konsultasjon Start e-konsultasjon

Om legekontoret 

Vårt legekontor er en fullverdig allmennpraksis samt erfarne legesekretærer. Dr. Siamak Kalbasi jobber som fastlege og han er spesialist i allmennmedisin, indremedisin og lungesykdommer. Han arbeider 100%, 5 dager i uken. Han har for tiden vikar i 20% stilling som heter Dr. Natalia Orlova Øien som er spesialist i allmennmedisin. 

Vårt kontor er bemannet på hverdager og vi kan kontaktes i de oppgitte åpningstidene. Vår tjenester omfatter vanlige medisinske problemstillinger samt ekstra erfaring med indremedisin, lungesykdommer, småkirurgi, vaksinering, fjerning av føflekker, skadebehandling, svangerskapskontroll og gynekologiske undersøkelser med kreftprøvetaking. I tillegg har vi et godt samarbeid med erfaren psykiater og fysioterapeuter for rådgiving, utredning og behandling. 

Fastlegetjenestene administreres via Helsenorge.no eller vår hjemmeside.

Her kan du nå:

– Bestille time hos din fastlege eller kontakte legekontoret. 

– Fornye resepter på faste medisiner (resept klargjøres og sendes elektronisk direkte til apotekene). 

– Ha elektronisk dialog ( e-konsultasjon) med din fastlege gjennom helsenorge.no. 

– Bestilling av ØH timer fra kl. 08.30 på telefon i den aktuelle dagen.
Andre henvendelser kan gjøres via telefon eller per e-mail. Vennligst skriv Deres navn, fødselsdato og kontakttelefon når De henvender Dem til oss på e-mail. Vår e-mail: post@msfk.nhn.no. Ved behov til øyeblikkelig hjelp ring 116117 eller 113. 

Influensavaksine

Influensa vaksine blir tilgjengelig i oktober.

Informasjon om COVID-19

Dersom du har luftveissymptomer, er i karantene eller kan være smittet av koronavirus – kontakt oss før du møter.

Nyheter fra FHI