Velkommen til Majorstuen Spesialist- og Fastlegekontor AS

Bestill time Bestill time
Forny resept Forny resept
Kontakt legekontoret Kontakt legekontoret
Start e-konsultasjon Start e-konsultasjon

Om legekontoret 

Vårt legekontor er en fullverdig allmennpraksis samt erfarne legesekretærer. Dr. Siamak Kalbasi jobber som fastlege og han er spesialist i allmennmedisin, indremedisin og lungesykdommer. Han er for tiden på permisjon og han har legevikar. Dr. Kalbasi er også selv tilgjengelig i tilfellet pasienter ønsker å ha samtale eller råd fra ham. Majorstuen Spesialist og Fastlegekontor tilbyr i tillegg privat legevakt i samme legekontor. For mer informasjon kan pasienter bruke vårt hjemmeside: http://www.mslks.no

Vårt kontor er bemannet på hverdager og vi kan kontaktes i de oppgitte åpningstidene. Vår tjenester omfatter vanlige medisinske problemstillinger samt ekstra erfaring med indremedisin, lungesykdommer, småkirurgi, vaksinering, fjerning av føflekker, skadebehandling, svangerskapskontroll og gynekologiske undersøkelser med kreftprøvetaking.

Fastlegetjenestene administreres via Helsenorge.no eller vår hjemmeside.

Her kan du nå:

– Bestille time hos din fastlege eller kontakte legekontoret. 

– Fornye resepter på faste medisiner (resept klargjøres og sendes elektronisk direkte til apotekene). 

– Ha elektronisk dialog ( e-konsultasjon) med din fastlege gjennom helsenorge.no. Fastlegen, eller dennes stedfortreder, skal normal besvare pasientens henvendelse innen 5 arbeidsdager. Grunnet stor arbeidsmengde besvares e-konsultasjon i store grad utenfor arbeidstid og etter kl. 16,00. Ved forutsette konsultasjoner/ sykebesøk som gjelder øyeblikkelig hjelp og i tilfeller som av medisinske grunner ikke kan utsettes til neste dag, og som legen ikke kan ta i sin ordinære arbeidstid, påløper det kveldstakst, startpris på 320 kr. Det krever samtykke fra pasienter for bruk av e-konsultasjon etter kl. 16.00.  

– Bestilling av ØH timer fra kl. 08.30 på telefon i den aktuelle dagen.

Andre henvendelser kan gjøres via telefon eller per e-mail. Vennligst skriv Deres navn, fødselsdato og kontakttelefon når De henvender Dem til oss på e-mail. 
Vår e-mail: post@msfk.no. Ved behov til øyeblikkelig hjelp ring 116117 eller 113. 

Influensavaksine

Influensa vaksine blir tilgjengelig i oktober.

Nyheter fra FHI