Velkommen til Majorstuen Spesialist- og Fastlegekontor AS

Om legekontoret

Velkommen til Majorstuen Spesialist- og Fastlegekontor. 

Vårt legekontor er en fullverdig allmennpraksis med 2 spesialister som deler driften samt erfarne legesekretærer med 100% stilling. 

Dr. Siamak Kalbasi er spesialist i allmennmedisin, indremedisin og lungesykdommer. Han arbeider 5 dager i uken. 

Dr. Natalia Orlova Øien er spesialist i allmennmedisin og arbeider 2 dager i uken (mandager og tirsdager). 

Vårt kontor er bemannet på hverdager og vi kan kontaktes i de oppgitte åpningstidene. Vår tjenester omfatter vanlige medisinske problemstillinger samt ekstra erfaring med indremedisin, lungesykdommer, småkirurgi, vaksinering, fjerning av føflekker, skadebehandling, svangerskapskontroll og gynekologiske undersøkelser med kreftprøvetaking. I tillegg har vi et godt samarbeid med erfaren psykiater og fysioterapeuter for rådgiving, utredning og behandling. 

Gjennom vår hjemmeside og pasientsky kan du nå:

– Bestille time hos din fastlege. 

– Fornye resepter på faste medisiner (gratis, resept klargjøres og sendes elektronisk direkte til apotekene). 

– Ha elektronisk dialog med din fastlege. 

– Bestilling av ØH timer fra kl. 08.30 på telefon i den aktuelle dagen.
Andre henvendelser kan gjøres via telefon eller per e-mail. Vennligst skriv Deres navn, fødselsdato og kontakttelefon når De henvender Dem til oss på e-mail.
Vår e-mail: post@msfk.nhn.no. Ved behov til øyeblikkelig hjelp ring 116117 eller 113.

Influensavaksine

Influensa vaksine blir tilgjengelig i oktober.

Informasjon om COVID-19

Dersom du har luftveissymptomer, er i karantene eller kan være smittet av koronavirus – kontakt oss før du møter.

Nyheter fra FHI